Analyse huidige inflatie en vooruitzichten voor de Commissie Financiën van de Tweede Kamer


De inflatie ligt op het hoogste niveau sinds 40 jaar, toen het einde van een lange periode van stagnatie. Geen reden tot paniek. Naar verwachting zal deze dit jaar dalen naar het gewenste niveau. Wel is het goed om ons voor te bereiden op een minder gunstig scenario door de aanbodcapaciteit te vergroten en de energietransitie te versnellen.

Download paper

Analyse huidige inflatie en vooruitzichten