Open brief aan de ECB


De ECB zal naar verwachting overgaan tot monetaire verkrapping in reactie op de hoge en stijgende inflatie. Dit zal op zichzelf echter niets doen aan de oorzaak van de inflatie: de stijgende prijzen van fossiele brandstoffen. In deze open brief schetsen academici en financiële economen en analisten hoe de ECB monetair kan verkrappen en tegelijkertijd de energietransitie versnellen.

Zo kan de ECB de kwetsbaarheid verkleinen van de eurozone voor prijsschokken door de volatiele prijzen van fossiele brandstoffen. Dit kan door de dubbele rentestructuur te behouden die de afgelopen jaren is ontstaan gecreëerd via de zogenaamde targeted longer term refinancing operations (TLTRO’s) voor banken. Door deze te koppelen aan leningen voor de productie van schone energie en energie-efficiëntie worden de kapitaalkosten verlaagd voor deze investeringen die groene binnenlandse energie stimuleren en huishoudens ondersteund om de hoge kosten van energie te verminderen.

De hele brief is hier te lezen (ENG).