Nieuwe publicatie: een duurzaam begrotingspact voor Europa


De Europese Commissie heeft voorgesteld de Europese begrotingsregels aan te passen zodat landen kunnen investeren in de veerkracht en duurzaamheid van hun economie.

Deze plannen zijn een stap in de goede richting, maar onvoldoende om de verschillen tussen Europese economieën te verkleinen en deze voldoende snel te verduurzamen.

Daarvoor zijn een verdere vergroening van de begrotingsregels en nieuwe gezamenlijke Europese fondsen nodig.

Dit paper bouwt voort op het uitgebreide position paper A sustainable fiscal pact for Europe, dat het Sustainable Finance Lab in oktober 2022 publiceerde.

De publicatie is hieronder en via deze link te downloaden.