Een duurzaam begrotingspact voor Europa (nieuwe SFL-publicatie)


De EU is momenteel niet in staat haar doelstellingen te verwezenlijken: de levensstandaard in de hele unie verhogen met respect voor het milieu. Zonder een nieuw economisch bestuur dreigt deze fragiele unie ten prooi te vallen aan een nieuwe schuldencrisis die de monetaire unie kan destabiliseren en de spanningen tussen en binnen de lidstaten vergroot. In deze nieuwe SFL Position Paper, formuleren we aanbevelingen voor een nieuw duurzaam fiscaal pact voor Europa dat alle lidstaten in staat stelt om op een inclusieve manier te hervormen en te investeren in de productiviteit en duurzaamheid van hun economie.

Het SFL ziet vijf basiselementen voor een duurzaam Europees fiscaal pact: het verhogen van de schuldlimiet, landspecifieke uitgavenregels op basis van nationale hervormings- en investeringsplannen, het vergroenen van de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden, een stevigere rol voor pan-Europese investeringsfondsen en een versterking van bestuur, governance en democratische verantwoording.