SFL-visie op purpose (event uitgesteld)


Wat betekent het om als financiële instelling een ‘purpose’ te hebben? Gaan Nederlandse bankiers, verzekeraars en beleggers nu de wereld redden? Hoe doen ze dat precies? En wat vinden hun aandeelhouders daarvan?

Op 17 maart presenteren de SFL-leden Karen Maas, Irene van Staveren, Esther-Mirjam Sent  en Peter Blom de Sustainable Finance Lab-visie op de rol van purpose in de financiële sector. Zij gaan hierover in gesprek met Pauline van der Meer-Mohr (Monitoring Commissie Corporate Governance, HSBC), Ronald de Jong (Philips Foundation), Maurice Oostendorp (de Volksbank) en Wijnand Nuijts (DNB).

Onderwerp: uitstel SFL purpose avond 17 maart

Helaas moeten wij u mededelen dat wij ons genoodzaakt zien de avond van het Sustainable Finance Lab over purpose bij de Nederlandse financiële instellingen van dinsdag 17 maart in Utrecht uit te stellen.

Hoewel volgens de huidige richtlijnen van RIVM en GGD Utrecht er geen bezwaar is tegen een bijeenkomst als deze, zouden vanwege strengere interne richtlijnen van financiële instellingen veel medewerkers niet kunnen deelnemen.

Wij hopen binnenkort een nieuwe datum voor de bijeenkomst kenbaar te kunnen maken, zodat wij alsnog dit belangrijke gesprek met elkaar te kunnen voeren.

Voor nu danken wij u voor uw interesse.