Nieuw rapport: an African perspective on IMF Special Drawing Rights Rechanneling Proposals


SFL lanceert een nieuw rapport over het gebruik van SDR’s op het Afrikaanse continent. Het rapport gaat specifiek in op de vraag welke voorstellen voor herkanalisatie van SDR’s kans van slagen hebben. Het rapport is geschreven door twee onafhankelijke onderzoekers uit Zimbabwe, Tirivangani Mutazu & Adrian Chikowore.

Op basis van verschillende casestudies, interviews met het Afrikaanse maatschappelijk middenveld en beleidsmakers, en een uitgebreid onderzoek naar de verschillende manieren waarop SDR’s kunnen worden geherkanaliseerd, komen ze onder meer tot de volgende conclusies:

  • Tijdens de pandemie gebruikten Afrikaanse landen hun bijzondere trekkingsrechten om cruciale gezondheidsuitgaven door COVID-19 te financieren, reserves op te bouwen en schulden af te lossen. Rwanda gebruikt momenteel SDR’s om de klimaatbestendigheid van het land te versterken.
  • SDR’s kunnen ook het klimaatbeleid ondersteunen. Ze zouden kunnen worden uitgegeven en geherkanaliseerd om ontwikkelingsdoelstellingen op de lange termijn te financieren, zoals de Agenda 2063 van de Afrikaanse Unie en de mondiale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.
  • Het herkanaliseren van SDR’s via het IMF kan bijdragen aan extra leningen aan lage- en middeninkomenslanden. Aan deze leningen zijn echter bepaalde voorwaarden verbonden en de rechanneling trusts van het IMF hebben een beperkte capaciteit.
  • Het door de Afrikaanse en Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank ontwikkelde herkanalisatievoorstel (het Hybrid Capital Instrument) verdient verdienste omdat het de toegang tot financiering voor ontwikkeling en klimaatactie substantieel vergroot door elke geherkanaliseerde SDR drie tot vier keer te benutten, terwijl voortgebouwd wordt op de expertise van deze ontwikkelingsbanken.
  • Er is een fundamentele hervorming van de mondiale financiële architectuur nodig. Toekomstige SDR-bedragen en -toewijzingen moeten bijvoorbeeld gebaseerd zijn op de behoefte, waarbij rekening moet worden gehouden met de impact van toekomstige mondiale crises.

Download het volledige rapport hier.

Onlangs organiseerde SFL samen met Beyond Bretton Woods en Global Citizen een webinar over klimaatfinanciering waar Tirivangani Mutazu het rapport presenteerde. Je kunt het webinar terugkijken.