Kennispaper Purpose


De afgelopen jaren hebben verschillende Nederlandse financiële instellingen onder de noemer van ‘purpose’ de eigen rol in de samenleving geherdefinieerd. SFL en DNB hebben gezamenlijk een verkennende analyse uitgevoerd naar de (potentiële) betekenis hiervan. Hiertoe zijn gesprekken gevoerd met bestuurders en betrokken professionals bij grotere financiële instellingen en hun adviseurs. Ook is een literatuurstudie verricht. Deze notitie geeft een overzicht van de bevindingen. Doel is de opgedane inzichten breder te delen en zo een aanzet te geven voor nadere gedachtenvorming over het onderwerp.