Integratie natuurlijk kapitaal in beleggingsbeleid


Het onderzoek dat Karen Maas en Rens van Tilburg met Tineke Lambooy deden voor het Planbureau voor de Leefomgeving over de manier waarop vermogensbeheerders Biodiversiteit en Natuurlijk Kapitaal in hun beleggingsbeleid meenemen en hoe dat de verslaglegging en prestaties van bedrijven beïnvloedt is gepubliceerd in de Journal of Sustainable Finance & Investment. Vermogensbeheerders bleken Natuurlijk Kapitaal allemaal als een materieel thema te zien, in het bijzonder de CO2-uitstoot. In toenemende mate wordt dit ook geïntegreerd in het beleggingsbeleid. Aan de kant van bedrijven wordt hier echter nog niet veel van gemerkt. Het effect op gedrag en verslaglegging van bedrijven is dan ook beperkt. De aanbevelingen zijn om sneller tot nieuwe methoden van verslaglegging en standaardisatie hiervan te komen.