Het financiële risico van biodiversiteitsverlies


Het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) concludeerde onlangs dat een miljoen planten- en diersoorten dreigen uit te sterven. Een minstens even grote bedreiging voor de mensheid als de opwarming van de aarde, aldus IPBES voorzitter Robert Watson. Wat betekent dit voor de financiële sector? Op 15 mei spreekt SFL-directeur Rens van Tilburg daarover in Brussel. Eerder publiceerde hij hierover met SFL-lid Karen Maas en SFL-onderzoekster Elisa Achterberg: