Geld en Schuld


SFL-leden Mark Sanders en Dirk Bezemer informeren vandaag de Tweede Kamer over de publieke functie van banken in het rondetafelgesprek over het WRR-rapport ‘Geld en Schuld’.

Sanders benadrukt de maatschappelijke rol van banken. “De financiële sector levert niet wat de samenleving nodig heeft. Dat komt doordat publieke taken en private belangen verknoopt zijn geraakt.” Bezemer dringt aan op verandering: “Actie is gewenst! Onze schulden zijn nu hoger dan ten tijde van de crisis, maar de hervorming van de financiële sector is uitgebleven.”

Lees de position papers in onze kennisbank.
Bekijk het rondetafelgesprek via DebatDirect.