Financiële Aspecten van de Circulaire Economie


In juni organiseerde de Tweede Kamer een ronde tafel over de Financiële Aspecten van de Circulaire Economie. In zijn inbreng namens SFL ging Arnoud Boot (UvA) in op het ontbreken van een ‘level playing field’ (circulaire bedrijven internaliseren externe kosten, maar moeten concurreren met bedrijven die dit niet doen en hiervoor niet gestraft worden) waardoor deze ‘lineaire’ bedrijven als het ware worden gesubsidieerd ten koste van volgende generaties. Ook werd aangekaart dat de verantwoordelijkheden van producenten moet worden vergroot en overheidssturing nodig is om de financiële sector te motiveren.

Zie hier voor de position paper van SFL