Diversiteit en Stabiliteit


Op 30 maart presenteerde SFL-lid Mark Sanders bij de AFM het werk over diversiteit en stabiliteit met Lu Zhang in de seminar reeks “AFM meets academics”. In zijn presentatie schetste Sanders de lange historische trends in de financiële sector in het algemeen en de Nederlandse bankensector in het bijzonder. Die trend is er een van meer concentratie, grotere schaal en minder diversiteit. In zijn presentatie verbond hij de afname van diversiteit met lagere economische groei en hogere volatiliteit. De trend is dus onwenselijke en dient te worden gekeerd. Die analyse wordt breed gedeeld. Als het aankomt op de oplossingen, dan wordt echter de spoeling snel dunner. Sanders beargumenteerde dat het ontvlechten van publieke en private functies van het financiële stelsel een eerste voorwaarde is om meer diversiteit verantwoord te kunnen laten toenemen. Immers, zolang spaar- en betaalgeld op de passiva-zijde van de bankbalansen staan, zijn faillissementen ondenkbaar en wordt een level-playing field voor nieuwe toetreders en innovatieve bedrijfsmodellen ernstig verstoord. Door invoering van een digitale centrale bank currency, het (her)introduceren van een publieke postgirobank of bijvoorbeeld het introduceren van schatkistbankieren kan het betaal- en spaarsysteem voor particulieren en bedrijven worden gegarandeerd en kunnen banken weer bankieren. Dan moeten wel de marktverstorende regelingen als het deposito garantiestelsel en de liquiditeitsfaciliteiten van de ECB worden afgebouwd. De aanwezigen konden de logica van deze voorstellen goed volgen en op de vraag of deze fundamentele hervorming ook nadelen had bleef het antwoord vooralsnog uit…

U vindt de slideshow hier.