Brexit en de euro


SFL-lid Harald Benink organiseerde een conferentie aan de London School of Economics met als thema ‘Brexit en de implicaties voor financiële dienstverlening’. Dit was voor Paul van Liempt aanleiding om met hem in gesprek te gaan. Naast de Brexit komen ook de (schijn-)tegenstelling tussen Noord- en Zuid-Europa aan bod en de complexiteit van de Europese politiek.

Brexit

De Britse politiek wordt het maar niet eens over de Brexit. Tussen en binnen partijen heerst grote verdeeldheid en men is niet geneigd compromissen te sluiten. Een harde Brexit zou betekenen dat financiële dienstverleners hun toegang tot het Europese vaste land verliezen.

Het belang van London als financieel centrum neemt in dat geval af, en Europa moet een aantal zaken zelf beter gaan regelen. Benink stelt dat de kapitaalmarktunie versneld ingevoerd moet worden om de toegankelijkheid van financiering voor het Europese bedrijfsleven veilig te stellen.

Noord versus Zuid

De harde positie van Rutte en Hoekstra, met financiële sancties voor landen die zich niet aan het stabiliteits- en groeipact houden, is een gevaarlijke strategie. Kans op escalatie is aanwezig, met een vertrouwenscrisis tussen noordelijke en zuidelijke landen als potentieel gevolg.

Bovendien is het beeld dat Noord opdraait voor de schulden van Zuid niet het volledige plaatje. Als we de gezamenlijke munt inruilen voor N-euro en een Z-euro heeft dit ook negatieve gevolgen voor ons land. Benink: “Het handelsoverschot van Nederland, daar kan een dikke streep doorheen.”

Solidariteit en verantwoordelijkheid

Vanuit de Italiaanse kant is er onbegrip voor de harde positie. De Europese waarden van verbondenheid, solidariteit en een gedeelde bestemming worden gemist. Dit terwijl de Italianen al sinds de totstandkoming van de EGKS deelnemen aan de Europese samenwerking en in essentie een pro-Europese houding hebben. Bovendien hoort bij een gemeenschappelijke munt nou eenmaal een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

Benink roep de Nederlandse politiek dan ook op na te denken over creatieve oplossingen. Naast de stok moet een er ook een wortel zijn. Stel grotere Europese investeringen tegenover moeilijke hervormingen op het gebied van arbeidsmarkt en belastinginning voor zuidelijke lidstaten.

Onbegrip vanuit China

Bij Chinezen heerst vooral onbegrip voor de situatie in Europa. Eerst wordt een gemeenschappelijke munt gecreëerd en vervolgens zorgt politieke verdeeldheid dat landen uit elkaar worden gedreven. Het gerommel met de Euro doet onprofessioneel aan voor een land dat met ijzeren hand geregeerd wordt en volgens lange termijn plannen werkt.

Volgens Benink heerst allerminst gebrek aan professionaliteit maar is dit een gevolgd van de diversiteit aan belangen en het besluitvormingsproces in Europa. Alle negatieve verhalen over de democratische legitimering van de Europese Unie ten spijt, passeert Europees beleid door verschillende instituten met gekozen volksvertegenwoordigers. Dit in tegenstelling tot China.

Bekijk het volledige interview hier terug.