Bijeenkomst rondom ‘Purpose’


SFL presenteert haar visie op de rol van purpose in de bankensector en gaat hierover in gesprek met o.a. Pauline van der Meer-Mohr (Monitoring Commissie Corporate Governance) en Ronald de Jong (ex-Philips).

Sinds de crisis van 2008 is het denken in Nederland over het doel van de bank flink verschoven. Tot 2008 gold het maximaliseren van aandeelhouderswaarde van de onderneming als hoogste doel, al vergaten bankiers daarbij ook zichzelf niet. Na de crisis moest de klant weer centraal komen te staan. Klant en samenleving werden gelijkgeschakeld. De belangen van klant en samenleving vallen echter niet noodzakelijkerwijze samen.

Zie ook De bedoeling van de bank (ESB).

Met o.a. Pauline van der Meer-Mohr (Monitoring Commissie Corporate Governance), Ronald de Jong (ex-Philips) en de SFL-leden Peter Blom, Karen Maas en Irene van Staveren.

Locatie & tijd: Utrecht (specifieke locatie volgt), vanaf 20.00.

Aanmelden via deze pagina.