Sustainable Finance Lab

Op initiatief van Herman Wijffels en Klaas van Egmond, beiden verbonden aan de Universiteit Utrecht en het Utrecht Sustainability Institute (USI) en Peter Blom van de Triodos Bank is in 2010 het Sustainable Finance Lab opgericht. In dit Lab zijn wetenschappers uit verschillende wetenschappelijke disciplines samengebracht.

Doel is het ontwikkelen van ideeën voor een daadwerkelijke verduurzaming van de financiële sector: een stabiele en robuuste financiële sector die bijdraagt aan een economie die de mens dient zonder daarbij zijn leefmilieu uit te putten. Hiervoor zijn meer fundamentele veranderingen nodig dan wat nu op de maatschappelijke agenda staat.

Het Sustainable Finance Lab organiseerde in 2011 en 2012 een serie discussieavonden in de aula van het Academiegebouw te Utrecht. Daarnaast leveren de leden van het Sustainable Finance Lab via individuele en gezamenlijke publicaties en presentaties een bijdrage aan de hervorming van de financiële sector. De resultaten hiervan kunt u hier vinden.

In het najaar van 2013 buigt het Sustainable Finance Lab zich over De Schuldvraag. De eerste bijeenkomst `Naar een duurzaam verdienmodel voor Nederland’ is op dinsdag 12 november. De tweede bijeenkomst over `De duurzaamheid van de euro’ vindt plaats op maandag 2 december. Meer informatie over deze avonden vindt u in het programmaoverzicht.


Video-opname SFL-bijeenkomst 2 december: “De duurzaamheid van de euro”.

Twitter: #susfinlab

SusFinLab tweets