Sustainable Finance Lab

Op initiatief van Herman Wijffels en Klaas van Egmond, beiden verbonden aan de Universiteit Utrecht en het Utrecht Sustainability Institute (USI) en Peter Blom van de Triodos Bank is in 2010 het Sustainable Finance Lab opgericht. In dit Lab zijn wetenschappers uit verschillende wetenschappelijke disciplines samengebracht.

Doel is het ontwikkelen van ideeën voor een daadwerkelijke verduurzaming van de financiële sector: een stabiele en robuuste financiële sector die bijdraagt aan een economie die de mens dient zonder daarbij zijn leefmilieu uit te putten. Hiervoor zijn meer fundamentele veranderingen nodig dan wat nu op de maatschappelijke agenda staat.

Het Sustainable Finance Lab organiseerde in 2011 en 2012 een serie discussieavonden in de aula van het Academiegebouw te Utrecht. Daarnaast leveren de leden van het Sustainable Finance Lab via individuele en gezamenlijke publicaties en presentaties een bijdrage aan de hervorming van de financiële sector. De resultaten hiervan kunt u hier vinden.

In het najaar van 2013 boog het Sustainable Finance Lab zich over De Schuldvraag. Op maandag 7 juli 2014 heeft Herman Wijffels tijdens een publieksavond het SFL-rapport `Een schulbewust land’ gepresenteerd in de Aula van het Academiegebouw in Utrecht. Meer informatie over deze avond vindt u in het programmaoverzicht.

Wilt u de bijeenkomst `Een schuldbewust land’ terugzien? Klik dan hier.

Twitter: #susfinlab

SusFinLab tweets