Publieksonderzoek kennis en wensen geldscheppping


Met onderzoekbureau Motivaction heeft SFL wereldwijd 23 duizend mensen gevraagd wie zij denken dat verantwoordelijk is voor de overgrote meerderheid van de geldschepping, en wie dat idealiter zou zijn? Het blijkt dat wereldwijd maar 20% weet dat dit commerciële banken zijn. Slechts 13% vindt dit ook wenselijk. In Nederland is dit met 5% een van de laagste percentages wereldwijd. Vrijwel overal vindt een ruime meerderheid dat een publieke instelling (overheid of centrale bank) het geld zou moeten scheppen.

De resultaten van het onderzoek vindt u hier sustainable-finance-lab-glocalities-international-survey-on-money-creation

Zie hier de publicatie De Geldkwestie van SFL over het mechanisme van geldcreatie, de problemen daarmee en mogelijke alternatieven