Klimaatgerelateerde financiële verslaglegging


Tijdens een rondetafel, georganiseerd in Rotterdam met Deloitte op 27 september, werden de onlangs gepubliceerde aanbevelingen van de Financial Stability Board over klimaatgerelateerde financiële verslaggeving besproken met financiële instellingen, energie-intensieve bedrijven en toezichthouders.

De rondetafel begon met een inleiding van Udeke Huiskamp (Deloitte) over de verslaggevingsregels die van toepassing zijn op bedrijven en financiële instellingen. Daarna gaf hoogleraar Gert Jan Kramer van de Universiteit Utrecht een inleiding over het gebruik van scenarioanalyse voor het beoordelen van klimaatgerelateerde risico’s en kansen. Daarbij bleek de behoefte aan referentiescenario’s over transitiepaden en klimaatverandering, waarbij de discussie ging over welke organisaties zoals financiële instellingen, toezichthouders of wetenschappers, deze referentiescenario’s zouden kunnen ontwikkelen.

De bijdrage vanuit de energie-intensieve bedrijven in de Mainport Rotterdam, gegeven door Hans van ’t Noordende van Deltalinqs ging in op huidige initiatieven en zakelijke kansen van de transitie naar een koolstofarme economie, evenals barrières waar zij daarbij stuitten. Dit resulteerde in een discussie over de risicobereidheid en terugbetaalperiode van zowel energie-intensieve bedrijven als financiële instellingen, evenals de noodzaak om rekening te houden met externaliteiten.

Tot slot gaven Willemijn Verdegaal van MN en Maxime Molenaar van Actiam een kort overzicht van de huidige methoden voor financiële professionals om de risico’s en kansen van klimaatverandering te beoordelen en te beperken. De behoefte van financiële instellingen aan vooruitziende informatie werd duidelijk verwoord.

Deze oproep past goed in de missie van het Sustainable Finance Lab en we kijken dan ook uit naar een follow-up van deze rondetafel om de overgang naar een koolstofarme economie te versnellen door de theorie en de praktijk te overbruggen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Udeke Huiskamp (u.n.j.huiskamp@uu.nl).