Wat moeten financieel adviseurs weten over klimaatrisico’s?


Financieel adviseurs en klimaatrisico’s, een volgens de wetgever op dit moment onbelangrijke combinatie. In de huidige wetgeving over de eindtermen van de examens financiële dienstverlening wordt met geen woord gerept over deze combinatie.
Ondanks de duidelijke implicaties voor de financiële sector en de vele nieuwe en aanstaande wetgeving. Zo zei Klaas Knot (DNB) begin 2018 in een toespraak dat “klimaat-gerelateerde onderwerpen de soliditeit van financiële instituties kunnen beïnvloeden en daarom een aandachtspunt behoren te zijn voor zowel banken als toezichthouders.” Financieel adviseurs mogen wat het SFL betreft aan dat rijtje toegevoegd worden.

SFL-reactie

Het SFL heeft daarom een reactie gegeven op een consultatie vanuit het Ministerie van Financiën, omtrent de eindtermen/toetstermen examens financiële dienstverlening Wet financieel toezicht (Wft). Per 1 april 2019 worden deze eindtermen gewijzigd, een uitgelezen kans om de financiële gevolgen van klimaatverandering aan te stippen en deel uit te laten maken van het totale kennispakket dat een adviseur moet bezitten.

SFL heeft een opsomming gegeven van de huidige stand van zaken omtrent richtlijnen (al dan niet wettelijk vastgelegd) die onder de noemer ESG vallen. Alle relevante richtlijnen omtrent Environmental, Social en Governance zijn opgesomd. Per beroepsgroep van adviseurs (pensioenen, banken, verzekeraars, basis) is deze opsomming gepresenteerd en opgestuurd.

Klik hier onder voor de reactie van het Sustainable Finance Lab op de consultatie aangaande “Wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft”.