Financieringsaspecten Klimaatakkoord


Sustainable Finance Lab-Directeur Rens van Tilburg informeert vandaag de Tweede Kamer omtrent de financieringsaspecten van het Klimaatakkoord.

Van Tilburg benadrukt dat de financiële sector een cruciaal onderdeel is van het innovatiesysteem, een systeem dat soepel moet draaien willen we de energietransitie succesvol doorlopen: ”De energietransitie is een majeure maar haalbare innovatieopgave. Afhankelijk van de specifieke structuur en cultuur van de financiële sector kan deze de energietransitie versnellen of juist afremmen. Om het gestelde overheidsdoel te realiseren is het belangrijk dat de overheid analyseert welke fricties in het innovatiesysteem gerelateerd zijn aan de financiële sector en deze zo veel mogelijk wegneemt. Potentiële knelpunten zijn onder andere te vinden in innovatierisico’s, transitierisico’s en verkeerde prikkels in de financiële sector.”

Lees de volledige inbreng van Rens van Tilburg in onze kennisbank.

Kijk het rondetafelgesprek terug via Debat Direct.