Financiering energietransitie


In haar te verschijnen studie ‘Opties voor energie- en klimaatbeleid’ analyseert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) welk beleid de Nederlandse overheid de komende jaren kan inzetten om de voor 2050 benodigde broeikasgasemissiereducties te realiseren. Op verzoek van het PBL schetst Rens van Tilburg daartoe kansrijke beleidsopties gericht op de financiering van de energietransitie. Zowel de overheid als speler in de financiële sector zelf, alsook als regelgever voor de financiële  komen aan bod.

De notitie ‘Financiering energietransitie; kansrijke beleidsopties voor energie- en klimaatbeleid’ vindt u hier Financiering energietransitie SFL