Directeur Sustainable Finance Lab


Context

Het SFL zoekt een nieuwe directeur (m/v/x). De denktank, die inmiddels 12 jaar bestaat, is een aantrekkelijke plek om op een hoog niveau beleidsrelevant onderzoek te doen en met projecten daadwerkelijk een rol te spelen in de verduurzaming van de financiële sector. Daarbij wordt een fundamenteel ander geluid niet geschuwd. SFL is financieel gezond, heeft betrokken leden (hoog niveau en zeer divers) en een professioneel en betrokken team.

Profiel

Het profiel van de nieuwe directeur wordt in grote mate bepaald door de strategie die het SFL voor ogen staat. Daarin is naast het continueren en verder verbeteren van het hoge wetenschappelijke niveau de ontwikkeling van de integrale, systemische aanpak belangrijk. Niet langer is kennis van bestaande economische theorieën voldoende om de complexe duurzaamheidstransitie goed te begrijpen en daarin te adviseren – er zijn diverse perspectieven nodig (zoals het brede welvaartsbegrip en het moreel kompas). Er moet ook een brug naar andere disciplines worden gebouwd die verder gaat dan het louter toevoegen, maar vooral ook de wisselwerking op het oog heeft. Tegelijk zullen deze vergezichten moeten worden gekoppeld aan de vraagstukken van hier en nu. 

Tegen deze achtergrond is het profiel van de directeur:

 • Een heldere denker, bekend met macro-economische en monetaire theorieën maar ook met de wereld van Sustainable Finance. Dat laatste zowel op het terrein van politiek en beleid als wat er plaatsvindt in de financiële sector (Finance Change) als het denken over meer fundamentele veranderingen in het financiële stelsel (Change Finance).
 • In staat om de leden van SFL, een diverse groep wetenschappers, samen te brengen op het thema Sustainable Finance en het bestaande netwerk te versterken en verder uit te breiden.
 • In staat om projecten te ontwikkelen en begeleiden die bijdragen aan beleidsvorming en praktijkverandering. Ervoor zorgt dat er ook budget voor deze projecten gevonden wordt.
 • Het aansturen, motiveren en tot grote hoogte brengen van een team van betrokken medewerkers.
 • Het zich vrij kunnen bewegen als spreker, moderator en raadgever in de financiële sector, de politiek, ministeries, toezichthouders en wetenschap van kleine zaaltjes tot op het hoogste niveau. Kent met name de Nederlandse context maar is ook bekend met het Europese speelveld (EU, ECB, EIB) en op wereldschaal (IMF, Wereldbank, COP, etc.).
  Heeft een politieke antenne en zet die in om de Sustainable Finance agenda verder te ontwikkelen.
 • Die ‘out of the box’ durft te denken zonder de verbinding met de mainstream kwijt te raken.

Persoonlijke kwaliteiten en gedrag die daarvoor nodig zijn:

 • Passie voor duurzaamheid en transitie en een visie op hoe dat te verbinden met Sustainable Finance.
 • Laat zien ondernemend, positief en transparant te handelen. Een enthousiaste doorzetter.
 • Teamspeler die kan inspireren en verbinden en het beste uit het team weet te halen, individueel maar ook als collectief. Maar ook een dienstbaar manager, praktisch en in staat resultaat te boeken.
 • Omzetten van ideeën in projecten en daarvoor de middelen weten te vinden.
 • Heeft wetenschappelijke nieuwsgierigheid en kan ook de vertaalslag maken naar de beleidsvorming die tot praktijkverandering leidt.
 • Kan goed spreken en modereren en heeft een vlotte pen.
 • Kan over complexe inhoudelijke onderwerpen goed spreken en schrijven op toegankelijke wijze en op hoog niveau.
 • Goed gevoel voor de (groei) mogelijkheden die een netwerk als SFL heeft.

Relevante Criteria voor de rol:

 • Bachelors Economie, en Master bij voorkeur op een relevant terrein (economie, eventueel in combinatie met finance of duurzaamheid)
 • Fulltime of bijna fulltime (minimaal 4 dagen per week) beschikbaar en regelmatig aanwezig op het kantoor in Utrecht
 • Goede beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift
 • Meerdere jaren ervaring met het leiden van teams en projectmanagement
 • Werkervaring in het veld van Sustainable Finance en/of een netwerk in de financiële sector strekt tot aanbeveling

Arbeidsvoorwaarden:  

De directeur komt in dienst van de Stichting Sustainable Finance Lab, die de CAO volgt van de universiteiten. Standplaats is de Universiteit van Utrecht. Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het proces en neemt het aanstellingsbesluit.

De functie wordt, afhankelijk van relevante werkervaring, ingeschaald op schaal 13-15 van de VSNU CAO schalen per 01-01-2024.

Secundaire voorwaarden worden ook zoveel mogelijk gelijkgeschakeld aan die als geldend aan Nederlandse universiteiten.

Proces

Het bestuur heeft een divers team samengesteld dat de gesprekken voert met kandidaten. Het team kan de leden consulteren en zal uiteindelijk een kandidaat voorstellen aan het bestuur voor benoeming.

De verwachting is dat een nieuwe directeur niet eerder dan 1 januari 2024 zal beginnen en niet later dan 1 april 2024.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met de selectiecommissie (schoenmaker@rsm.nl of staveren@iss.nl).

Wij zien graag uw sollicitatie tegemoet, uiterlijk op 22 november, op het volgende emailadres: use.exec@uu.nl.

De vacaturetekst is ook beschikbaar als pdf.